JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Areál bývalého zahradnictví v Karviné - Mizerově

Vloženo: 29.12.2021 15:45 | číslo dražby: 3498

3 000 000 Kč

Dražba začala: 16.02.2022 11:00:00Dražba skončila: 16.02.2022 13:20:37

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0968 D 000001 / 22
Nejnižší podání: 1 900 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 2 970 000,-Kč
Dražební jistota: 200 000,-Kč
Podkategorie: Ostatní komerční objekty
Typ objektu: přízemní
Počet podlaží: 1
Konstrukce budovy: smíšená
Stav objektu: špatný
Plocha zastavěná: 547 m²
Plocha užitná: 483 m²
Plocha podlahová: 483 m²
Plocha pozemku: 832 m²
Termín prohlídky: 1. prohlídka 26. 01. 2022 od 10.00 hod. 2. prohlídka 02. 02. 2022 od 15.00 hod. Sraz všech zájemců o prohlídku je ve shora uvedené době před budovou č.p. 348, ul. Zahradnická, Karviná (GPS souřadnice: 49°51'28.47"N, 18°33'00.99"E).
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Město: Karviná
Ulice: Zahradnická
GPS souradnice: 49°51'28.47"N, 18°33'00.99"E

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
Ostravská aukční síň s.r.o.
Průběžná 6178/2
Ostrava - Poruba
70800
tel: 724 065 864
email: email

Popis předmětu dražby

Budova č.p. 348 na parc.č. 1760/2 v katastrálním území Karviná – město je samostatně stojícím, nepodsklepeným, jednopodlažním objektem zděné konstrukce, zastřešeným šikmým pultovým krovem. Krov neumožňuje zřízení podkroví.
Za účelem ocenění stavby je na základě dostupných dokladů uvažováno, že se jedná o objekt užívaný od roku 1980.
Objekt byl vybudován jako provozní zařízení zahradnictví Okresního podniku služeb Karviná, a nacházela se v něm místnost kotelny, sklad tuhých paliv a dále místnosti sociálních zařízení zaměstnanců zahradnictví, zahrnující šatny, koupelny, WC a kanceláře. Za období svého užívání byl objekt stavebně upravován, dispozičně měněn, v souvislosti s tím, jak se měnil účel jeho využití.
Ke dni ocenění je objekt využíván pouze z části, využity pro potřeby opravny zahrádkářské techniky jsou využity některé místnosti stavby a místnost původní kotelny a skladu tuhého paliva.
Jedná se o místnosti nacházející se v severozápadní části stavby, chodbu, kancelář, sociální zařízení, sklad, dílnu a místnost původní kotelny, o celkové podlahové ploše 73,30 m2.
Ostatní místnosti ve stavbě, jejichž celková podlahová plocha činí 97,20 m2, které původně tvořily prostory šaten a sociálních zařízení pro zaměstnance zahradnictví, ke dni ocenění využívány nejsou, nejsou pronajaty, a na základě jejich stavebně technického stavu je uvažováno, že se jedná o prostory v daném stavu nepronajatelné.
Oceňovaný objekt je stavbou vybudovanou na betonových základových pásech opatřených izolacemi proti vlivům zemní vlhkosti. Svislé nosné konstrukce tloušťky 30 cm jsou vyzdívané (zřejmě ze škvárobetonových tvárnic), vnitřní i vnější povrchy zdiva jsou opatřeny dvouvrstvými vápennými omítkami. Stěny sociálních zařízení jsou obloženy keramickými obklady. Stropy místností mají rovné podhledy, podlahy jsou betonové. Okna jsou dřevěná, z části opatřená mřížemi, dveře jsou dřevěné i kovové, vrata jsou ocelové konstrukce. Krov dřevěné konstrukce je pokryt krytinou z pozinkovaného plechu a je opatřen klempířskými konstrukcemi rovněž z pozinkovaného plechu. Bleskosvod chybí. Ve stavbě je provedena světelná i motorová elektroinstalace, rozvod studené i teplé vody, zdroj teplé vody chybí, rozvody vnitřní kanalizace ze všech hygienických zařízení a rozvod zemního plynu.
Stavba je vybavena plynovými přímotopy, funkční zdroje tepla, které jsou majetkem nájemce, se nachází v pronajaté části objektu, zřejmě nefunkční plynové přímotopy se nachází v místnostech nepronajaté části stavby.
Vnitřní hygienická zařízení ve funkčním stavu, splachovací záchod a umývadlo, se nacházejí v pronajaté části stavby.
Vnitřní hygienická zařízení v nefunkčním stavu nebo v neúplném stavu, tvořená splachovacím záchodem, umývadly a sprchovým koutem se nacházejí v nepronajaté části objektu. Stavebně technický stav řady konstrukcí stavby je uvažován jako výrazně horší, než by odpovídalo době jejich užívání.

Budova č.p. 335 na parc.č. 1760/5 v katastrálním území Karviná – město je samostatně stojícím, nepodsklepeným, jednopodlažním objektem zděné konstrukce, zastřešeným rovnou střechou.
Za účelem ocenění stavby je na základě dostupných dokladů uvažováno, že se jedná o objekt užívaný od roku 1989.
Objekt byl vybudován jako provozní zařízení zahradnictví Okresního podniku služeb Karviná, a nacházeli se v něm místnosti prodejny věnců a zahradnických výrobků se zázemím.
V roce 1996 byl u částí místností v objektu změněn účel užití na prodejnu potravin.
V roce 2016 byl účel užití oceňované stavby, budovy s číslem 335 na parcele č. 1760/5 v katastrálním území Karviná-město, změněn na výrobnu cukrářských a lahůdkářských produktů.
S každou změnou užívání stavby byly spojeny určité dispoziční úpravy objektu a úpravy a opravy některých vnitřních konstrukcí stavby.
Ke dni ocenění není objekt užíván vlastníkem, ani není zcela ani z části pronajat. Za účelem ocenění stavby je uvažováno, že stavebně technický stav objektu ke dni ocenění neumožňuje, bez provedení rozsáhlých oprav a úprav, jeho pronájem.
Oceňovaný objekt je stavbou vybudovanou na betonových základových pásech opatřených izolacemi proti vlivům zemní vlhkosti. Svislé nosné konstrukce tloušťky 35 cm jsou vyzdívané (zřejmě ze škvárobetonových tvárnic), vnitřní i vnější povrchy zdiva jsou opatřeny dvouvrstvými vápennými omítkami. Stěny sociálních zařízení jsou obloženy keramickými obklady. Stropy místností mají rovné podhledy, podlahy jsou betonové, povrchy podlah tvoří keramické dlažby, krytiny z PVC nebo cementový potěr. Okna jsou dřevěná, z části opatřená mřížemi, dveře jsou dřevěné i kovové konstrukce.
Plochá střecha je pokryta živičnou krytinou a je opatřena klempířskými konstrukcemi z pozinkovaného plechu.
Ve stavbě je provedena světelná i motorová elektroinstalace, rozvod studené i teplé vody, zdroje teplé vody je elektrický bojler, rozvody vnitřní kanalizace ze všech hygienických zařízení a rozvod zemního plynu.
Objekt je vytápěn ústředním vytápěním s kotlem plynovým, s litinovými i plechovými výměníky.
Vnitřní hygienické vybavení, splachovací záchody, umývadla, vybavení sprchových koutů, z části chybí, z části se nacházejí v nepoužitelném stavu.
Stavebně technický stav řady konstrukcí stavby je uvažován jako výrazně horší, než by odpovídalo době jejich užívání.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2504016.02.2022 11:02:18:3310,-Kč1 900 000,-Kč
Dražitel č.2508116.02.2022 11:02:47:64510 000,-Kč1 910 000,-Kč
Dražitel č.2504016.02.2022 11:10:17:82510 000,-Kč1 920 000,-Kč
Dražitel č.2508116.02.2022 11:21:58:24940 000,-Kč1 960 000,-Kč
Dražitel č.2504016.02.2022 12:53:29:88910 000,-Kč1 970 000,-Kč
Dražitel č.2518916.02.2022 12:54:07:07110 000,-Kč1 980 000,-Kč
Dražitel č.2504016.02.2022 12:54:23:48310 000,-Kč1 990 000,-Kč
Dražitel č.2508116.02.2022 12:54:59:06950 000,-Kč2 040 000,-Kč
Dražitel č.2504016.02.2022 12:55:10:26010 000,-Kč2 050 000,-Kč
Dražitel č.2508116.02.2022 12:56:59:04210 000,-Kč2 060 000,-Kč
Dražitel č.2504016.02.2022 12:57:10:65610 000,-Kč2 070 000,-Kč
Dražitel č.2508116.02.2022 12:57:38:58040 000,-Kč2 110 000,-Kč
Dražitel č.2504016.02.2022 12:57:50:33110 000,-Kč2 120 000,-Kč
Dražitel č.2508116.02.2022 12:58:18:49910 000,-Kč2 130 000,-Kč
Dražitel č.2504016.02.2022 12:58:28:70810 000,-Kč2 140 000,-Kč
Dražitel č.2508116.02.2022 12:58:35:88910 000,-Kč2 150 000,-Kč
Dražitel č.2504016.02.2022 12:58:47:03250 000,-Kč2 200 000,-Kč
Dražitel č.2508116.02.2022 12:59:25:58150 000,-Kč2 250 000,-Kč
Dražitel č.2504016.02.2022 12:59:40:078100 000,-Kč2 350 000,-Kč
Dražitel č.2504016.02.2022 12:59:48:42210 000,-Kč2 360 000,-Kč
Dražitel č.2518916.02.2022 12:59:59:82330 000,-Kč2 390 000,-Kč
Dražitel č.2508116.02.2022 13:00:17:47610 000,-Kč2 400 000,-Kč
Dražitel č.2504016.02.2022 13:00:43:581100 000,-Kč2 500 000,-Kč
Dražitel č.2508116.02.2022 13:01:07:17950 000,-Kč2 550 000,-Kč
Dražitel č.2504016.02.2022 13:01:30:69550 000,-Kč2 600 000,-Kč
Dražitel č.2508116.02.2022 13:02:39:79250 000,-Kč2 650 000,-Kč
Dražitel č.2518916.02.2022 13:03:08:089100 000,-Kč2 750 000,-Kč
Dražitel č.2508116.02.2022 13:03:41:76850 000,-Kč2 800 000,-Kč
Dražitel č.2504016.02.2022 13:05:53:37850 000,-Kč2 850 000,-Kč
Dražitel č.2508116.02.2022 13:10:13:06210 000,-Kč2 860 000,-Kč
Dražitel č.2504016.02.2022 13:11:36:14750 000,-Kč2 910 000,-Kč
Dražitel č.2518916.02.2022 13:14:56:47550 000,-Kč2 960 000,-Kč
Dražitel č.2504016.02.2022 13:15:37:44840 000,-Kč3 000 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 16.02.2022 v 13:20:37

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.25040 - Michal Kubíček - Nádražní 385/34, Ostrava, 702 00 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 3 000 000,-Kč

Zveřejněno dne 16.02.2022 v 13:20:37Přijmout cookies