JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


  Jak splnit podmínky účasti v dražbě (aukci)

  Pro účast v dražbě musíte splnit následující kroky:

  1. Zaregistrovat se na portále www.jrdrazby.cz jako dražitel, resp. přihlásit se na uživatelský účet.
  2. Připojit se ke konkrétní dražbě (aukci) kliknutím na zelené tlačíko „připojit se k dražbě“ (aukci).
  3. Doložit dražebníkovi (organizátorovi aukce) svou totožnost.
  4. Složit na účet dražebníka (organizátora aukce) dražební (aukční) jistotu.

  Splnění podmínek je zobrazeno v části Moje. Jedná se o Moje dražby (aukce) u konkrétní dražby (aukci) v poli Podmínky účasti v dražbě (aukci). 

  1. Pro registraci na portále www.jrdrazby.cz klikněte v pravém horním rohu na položku Registrace, více Nápověda Jak se registrovat zde.  V případě, že již máte základní registraci a chcete pouze změnit registraci na dražitele, stačí editovat osobní údaje na uživatelském účtu a tam provést tuto změnu - viz Nápověda Co v případě, že se nemůžete  registrovat nebo přihlásit? zde. Pokud jste již registrován jako dražitel, přihláste se ke svému uživatelskému účtu klikem na tlačítko Přihlášení a v zobrazeném okně vyplňte Uživatelské jméno (email) a heslo a klikněte na Přihlásit.   
  2.  Vyhledejte konkrétní dražbu (aukci) v záložce Katalog dražeb (aukcí). Do pole pro vyhledávání zadejte číslo dražby, jednací číslo nebo název lokality – více v Nápovědě Jak hledat dražbu zde. Po zobrazení dražby (aukce) klikněte na zelené políčko Připojte se – online a tato dražba (aukce) se hned zobrazí na vašem uživatelském účtu v části Moje dražby (aukce). Zároveň bude dražebníkovi (organizátorovi aukce) oznámeno, že jste se jako dražitel připojil k jeho dražbě (aukci).  
  3. Jako dražitel musíte dražebníkovi (organizátorovi aukce) doložit svou totožnost. Můžete tak učinit více způsoby, které stanoví konkrétní dražební (aukční) vyhláška. Doklad o prokázání totožnosti schvaluje pouze dražebník (organizátor aukce). Více o prokázání totožnosti v Nápovědě Jak prokázat totožnost zde.  
  4. Po schválení prokázání totožnosti dražebníkem (organizátorem aukce) vám budou zaslány na Vaši emailovou adresu instrukce, jak zaplatit dražební (aukční) jistotu. Lhůta pro zaplacení dražební (aukční) jistoty a možnosti způsobu úhrady jsou stanoveny v dražební (aukční) vyhlášce – viz Nápověda Jak složit dražební (aukční) jistotu zde. Potvrzení o složení dražební (aukční) jistoty na vašem uživatelskému účtu provádí pouze dražebník (organizátor aukce).

Přijmout cookies