JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


E-aukce pozemku pro výstavbu o výměře 1622 m2, kat. území Klokočná, okres Praha - východ

Vloženo: 11.11.2021 11:15 | číslo aukce: 3453

5 600 000 Kč

Aukce začne: 08.12.2021 13:00:00 za 4 dny, 23 hodin, 40 minut a 7 sekund       Připojte se

Stav aukce: Připravované
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 2389 D 000140 / 21
Nejnižší podání: 5 600 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 5 574 620,-Kč
Aukční jistota: 150 000,-Kč
Podkategorie: Zahrada
Plocha užitná: 1622 m²
Plocha pozemku: 1622 m²
Termín prohlídky: Datum a čas konání prohlídky Předmětu aukce: Termín prohlídek bude sdělen po domluvě s obchodním zástupcem. Kontaktní osobou ve věci prohlídky Předmětu aukce je obchodní zástupce Organizátora aukce Milan Teichmann, tel: 777 306 103.
Registrace dražitelů s předkupním právem: NE
Doba pro složení dražební jistoty: 1 den
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Město: Klokočná

Místo konání aukce:
www.jrdrazby.cz

Pořadatel:
JURIS REAL Dražby, a.s.
Šrobárova 2100/49
Praha 3
13000
tel: 774 740 635
email: email

Popis předmětu aukce

Předmětem elektronické aukce je tato nemovitost včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství.
Pozemek pro výstavbu parc. č. 322/63, k. ú. Klokočná, zahrada, o výměře 1 622 m2, který vznikl částečně oddělením a částečně sloučením s částí pozemku parc. č. 322/44, k. ú. Klokočná, podle geometrického plánu č. 425-176/2021 vyhotoveného Alešem Štěpánkem, Alšova 1391, 251 01 Říčany, ověřeného úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Karlem Fučíkem dne 21. 9. 2021 pod č. 148/2021 a odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-východ dne 27. 9. 2021 pod č. PGP-3265/2021-209, který se nachází v katastrálním území a obci Klokočná.
Pozemek se částečně nachází ve vzdálenosti menší než 30 m od hranice lesa (tzv. ochranné pásmo lesa) a částečně i v ochranném pásmu nadzemního vedení elektrizační soustavy o napětí 22 kV.
V dosahu je elektřina, vodovod a od jara 2022 kanalizace – viz Příloha č. 1 – Situace pozemků s vyznačením umístění sítí a s ověřením realizovatelnosti výstavby rodinných domů.
Pozemek je dle platného územního plánu Klokočná (po vydání změny č. 1) součástí funkční plochy BV3.
Pro tuto plochu jsou územním plánem (http://www.klokocna.eu/obec-1/uzemni-plan/uzemni-plan-klokocna-po-vydani-zmeny-c-1/) v kapitole „F – Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití“, v odstavci „Plochy smíšené obytné – bydlení venkovské (BV) stanoveny požadavky na výstavbu.
V současné době se projednává změna územního plánu Klokočná ZÚP 3 s regulativními prvky. Proběhla již dvě veřejná projednání k návrhu této změny, opakované projednání se konalo v červnu 2021. K návrhu bylo podáno několik námitek a připomínek, které se analyzují a připravuje se jejich vypořádání. Návrh ZÚP 3 z května 2021 je dostupný na http://www.klokocna.eu/obec-1/uzemni-plan/navrh-zmeny-c-3-uzemniho-planu-klokocna/.
(dále jen „Předmět aukce“)

Zobrazit na mapě

Kontaktovat pořadatele

Kontaktovat jrdrazby.cz

Průběh elektronické aukce

Aukce zatím nezačala