JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Podíl na nemovitostech - Hořovičky

Vloženo: 11.11.2021 11:05 | číslo dražby: 3451

99 000 Kč

Dražba začne: 10.12.2021 12:00:00 za 6 dní, 22 hodin, 30 minut a 48 sekund

Stav dražby: Připravované
Číslo jednací: 1716 D 000003 / 21
Nejnižší podání: 99 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 136 000,-Kč
Dražební jistota: 20 000,-Kč
Podíl: 1/4
Typ domu: patrový
Počet podlaží: 2
Počet nadzemních podlaží: 1
Poloha objektu: samostatný
Umístění: okraj obce
Ochrana: není
Vlastnictví: osobní
Konstrukce budovy: cihlová
Stav objektu: zchátralý
Plocha zastavěná: 59 m²
Plocha užitná: 59 m²
Plocha podlahová: 59 m²
Plocha pozemku: 827 m²
Plocha sklepu: 20 m²
Počet bytových jednotek: 1
Podkategorie: samostatný
Termín prohlídky: 11.11.2021 od 15,30 hod 22.11.2021 od 12,00 hod
Kraj: Středočeský
Okres: Rakovník
Město: Hořovičky

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
AC Aukcredit s.r.o.
Palackého 70
Dobřichovice
252 29
tel: 605231332
email: email

Popis předmětu dražby

a) Nemovitosti zapsané na LV č. 71:

Soubor nemovitostí se nalézá jižně od souvisle zastavěné části obce. Funkční celek pozemku a stavby tvoří společně pozemky parc. č. st. 152 a parc. č. 1169/4, o celkové výměře 388 m2. Pozemek parc. č. 1169/5, pruh o rozměrech cca 3,0 m x 16,0 m, by měl zajišťovat propojení pozemku se stavbou (parc. č. st. 152 a 1169/4) s pozemkem komunikace. Toto dopravní napojení však nezaručuje nerušené užívání pozemků ke svému účelu, protože pruh pozemku o šířce cca 3,0 m (parc.č. 1169/5) má společnou hranici s pozemkem se stavbou cca polovinu své šířky, tedy asi 1,5 m, což nezajišťuje vjezd vozidel. Druhá část má společnou hranici s pozemkem parc.č. 1169/3, jehož ideální polovina je rovněž součástí dražby – odstavec „b“.

Přiléhající pozemek komunikace, parc. č. 1776/3 není zapsaný na LV.

Další skutečnost, na kterou lze nahlížet jako na závadu, je to, že pozemek parc. č. 1169/4, byť se jedná o zahradu obklopující stavební pozemek parc. č. st. 152 se stavbou rodinného domu, je v územním plánu označen jako plocha pro volný čas, sport a rekreaci, nikoli jako plocha bydlení.

Pozemek parc. č. st. 152 nekoresponduje se stavbou ve skutečnosti, zdá se, že se na pozemku vyskytovala jen původní stavba, která byla později opatřena přístavbou a ta se nalézá nyní na části pozemku parc. č. 1169/4.

Hlavní stavba - stavba rodinného domu čp. 37, která je součástí pozemku parc. č. st. 152 se ve skutečnosti nalézá i na části pozemku parc. č. 1169/4. Stavba obsahuje jedno nadzemní podlaží a je částečně podsklepena. Svislé konstrukce objetu jsou dílem zděné a dílem dřevěné, zastřešení je provedeno soustavou dvou sedlových a jedné pultové střechy, krytina je z osinkocementových šablon a z desek vlnitého osinkocementu. Stavba připomíná spíše chatu než rodinný dům. Je zavedena elektřina, voda z vlastní vrtané studny a odpadní vody jsou odváděny do jímky na vyvážení, která je umístěna na pozemku parc. č. 1169/3, jenž je zapsaný na jiném listu vlastnictví a je předmětem samostatného ocenění.

Stáří stavby není nijak doloženo, vznik stavby lze předpokládat v šedesátých letech minulého století
Je patrné dlouhodobé zanedbávání provádění obvyklé údržby stavby, součásti a příslušenství
Na pozemku parc. č. 1169/4 je provedena vrtaná studna, zpevněné plochy, opěrné zdi a na části pozemku jsou vysázeny trvalé porosty.

b) Nemovitost zapsané na LV č. 76:

Jedná se o pozemek navazující na pozemky parc.č. 1169/5 a 1169/4 se kterými vytváří funkční celek. Na pozemku je umístěna žumpa pro stavbu rodinného domu na sousedním pozemku a dožívající stavba dřevěné konstrukce o ploše cca 10 m2. Pozemek je částečně oplocen.

Zobrazit na mapě

Kontaktovat dražebníka

Kontaktovat jrdrazby.cz