JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Pozemek o velikosti 1485 m2, Dolní Chřibská, podíl 1/2

Vloženo: 11.11.2021 9:59 | číslo dražby: 3448

199 000 Kč

Dražba začne: 10.12.2021 09:00:00 za 6 dní, 18 hodin, 8 minut a 4 sekundy       Připojte se

Stav dražby: Připravované
Číslo jednací: 1716 D 000002 / 21
Nejnižší podání: 199 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 300 000,-Kč
Dražební jistota: 50 000,-Kč
Podíl: 1/2
Podkategorie: Pro bydlení
Plocha užitná: 1485 m²
Plocha pozemku: 1485 m²
Termín prohlídky: 1.prohlídka 11.11.2021 od 11,30 hod 2.prohlídka 22.11.2021 od 15,00 hod
Registrace dražitelů s předkupním právem: NE
Kraj: Ústecký
Okres: Děčín
Město: Chřibská

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
AC Aukcredit s.r.o.
Palackého 70
Dobřichovice
252 29
tel: 605231332
email: email

Popis předmětu dražby

Pozemky se nalézají v zastavěné části města, dá se říci, že v geometrickém středu města, západně od centra. Tvoří souvislou plochu nepravidelného tvaru, v případě pozemku parc. č. 484/2 daného zaniklou stavbou, pozemek parc. č. 845 je v souladu se zápisem v katastru nemovitostí pozemkem komunikace.

Pozemek parc. č. 484/2 je bez staveb, s jedním trvalým porostem, vzniklým přirozeným výsevem. Pozemek parc. č. 845 je pozemkem komunikace s nezpevněným povrchem, který navazuje na komunikaci ve vlastnictví města a spolu s částí pozemku parc. č. 484/2 umožňuje dopravní napojení dalších pozemků a staveb jiných vlastníků.
V bezprostřední blízkosti se nalézají dvě stavby, na sousedním pozemku parc. č. st. 488 je to stavba pro rodinnou rekreaci č. ev. 61 a na pozemku parc. č. 484/1 objekt k bydlení čp. 168. Jedná se o stavby, které jsou pronajímány k účelům rekreace, jsou ve výborném technickém stavu a prostředí lokality lze označit za příznivé pro bydlení a rekreaci.

Podle platného územního plánu je pozemek parc. č. 484/2 označen jako plocha BI - plochy pro bydlení individuální. Nejpravděpodobnějším využitím pozemku je výstavba rodinného domu. Pozemek parc. č. 485 je označen jako pozemek pro komunikaci.

Podle sdělení pracovníků Městského úřadu v Chřibské, je možné napojit pozemek na distribuční síť elektřiny. Jiné sítě (vodovod, kanalizace a plynovod) nejsou pro pozemek reálně dostupné.

Zobrazit na mapě

Kontaktovat dražebníka

Kontaktovat jrdrazby.cz

Průběh elektronické dražby

Dražba zatím nezačala