JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


E-aukce pozemku o výměře 125 493 m2, podíl 4/48 a pozemek o výměře 13 058 m2, podíl 8/96, kat. území Oborná, okres Bruntál

Vloženo: 10.11.2021 12:11 | číslo aukce: 3447

269 637 Kč

Aukce začne: 08.12.2021 11:00:00 za 4 dny, 20 hodin, 2 minuty a 31 sekund       Připojte se

Stav aukce: Připravované
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 2389 D 000142 / 21
Nejnižší podání: 269 637,-Kč
Minimální příhoz: 5 000,-Kč
Určená cena: 308 526,-Kč
Aukční jistota: 0,-Kč
Podkategorie: Zemědělská půda
Plocha užitná: 138551 m²
Plocha pozemku: 138551 m²
Termín prohlídky: Datum a čas konání prohlídky Předmětu aukce: Předpokládané termíny prohlídky: Prohlídka nemovitosti není stanovena, pozemky jsou volně přístupné. Na prohlídky je zapotřebí se telefonicky objednat. Kontaktní osobou je obchodní zástupce Organizátora aukce, tel: 774 335 508
Registrace dražitelů s předkupním právem: NE
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Bruntál
Město: Oborná

Místo konání aukce:
www.jrdrazby.cz

Pořadatel:
JURIS REAL Dražby, a.s.
Šrobárova 2100/49
Praha 3
13000
tel: 774 740 635
email: email

Popis předmětu aukce

Předmětem aukce je spoluvlastnický podíl ve výši 4/48 na následujících pozemcích, uvedených na LV č. 120 (obec a KÚ Oborná) :
-parc.č. 27 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 248 m2,součástí je stavba bez čp/če,zem stav,LV 251
-parc.č. 1046/3 trvalý travní porost o výměře 1591 m2
-parc.č. 1071/3 ostatní plocha o výměře 503 m2
-parc.č. 1071/4 ostatní plocha o výměře 1667 m2
-parc.č. 1078/2 ostatní plocha o výměře 2695 m2
-parc.č. 1106/8 orná půda o výměře 47575 m2
-parc.č. 1106/9 orná půda o výměře 48186 m2
-parc.č. 1115/7 orná půda o výměře 13085 m2
-parc.č. 1115/8 orná půda o výměře 6324 m2
-parc.č. 1115/9 orná půda o výměře 1318 m2
-parc.č. 1115/58 orná půda o výměře 2301 m2
bez čp/če zem.stav parc.č. 27 ,LV 120

Obchodovaný pozemek z LV č. 120 - pozemek parc.č. St. 27 se nachází v zastavěné části obce Oborná, okr. Bruntál. Zemědělská stavba na tomto pozemku byla v minulosti odstraněna (objekt je dosud veden na samostatném LV č. 251). V současné době se na tomto pozemku nachází pouze malá část obvodového kamenného zdiva.
Obchodované pozemky parc.č. 1071/3, 1071/4, 1078/2 jsou pozemky ostatních ploch-jiných ploch, které se nacházejí mimo zastavěná území (mezi lány zemědělských pozemků). Jedná se o břehy nebo meze, z části zarostlé náletem. Ostatní obchodované pozemky z LV č. 120 jsou zemědělské pozemky mimo zastavěná území. Tyto pozemky jsou bonitovány v celých svých výměrách.

Dále je předmětem aukce spoluvlastnický podíl ve výši 8/96 na následujících pozemcích, uvedených na LV č. 175 (obec a KÚ Oborná) :
-parc.č. 1066 lesní pozemek o výměře 3453 m2
-parc.č. 1072 trvalý travní porost o výměře 3429 m2
-parc.č. 1077 lesní pozemek o výměře 2881 m2
-parc.č. 1459/2 lesní popzemek o výměře 1972 m2
-parc.č. 1461/2 trvalý travní porost o výměře 1323 m2
Všechny pozemky z LV 175 se nacházejí mimo zastavěná území.


Zobrazit na mapě

Kontaktovat pořadatele

Kontaktovat jrdrazby.cz

Průběh elektronické aukce

Aukce zatím nezačala