JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Spoluvlastnický podíl 1/2 na rodinném domě s pozemky v Žulové, Potoční č.p. 139

Vloženo: 5.10.2021 8:20 | číslo dražby: 3378

220 000 Kč

Dražba začne: 02.11.2021 09:00:00 za 10 dní, 3 hodiny, 5 minut a 29 sekund       Připojte se

Stav dražby: Připravované
Číslo jednací: 1297 D 000668 / 2021 - 2
Nejnižší podání: 220 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 330 000,-Kč
Dražební jistota: 20 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 2.11.2021, 11:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje na adrese předmětu dražby Potoční č.p. 139, 790 65 Žulová (GPS 50°18'41.026"N, 17°6'8.380"E)
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Olomoucký
Okres: Jeseník
Město: Žulová
Ulice: Potoční
GPS souradnice: 50.311396, 17.102327

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k celku, a to k pozemku parcelní číslo 586 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 397 m2, jehož součástí je stavba č.p. 139, rodinný dům v části obce Žulová, která je stejného vlastníka jako je vlastník pozemku, stavba stojí na pozemku p.č. 586 a pozemku parcelní číslo 587 zahrada o výměře 279 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 134 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Jeseník, pro katastrální území Žulová, obec Žulová.

Předmět dražby - podíl 1/2 na stavbě rodinného domu a zahradě se nachází na okraji zastavěné části obce v mírně svažitém terénu při potoku Vidnávka. V okolí se nachází rodinné domy a železniční trať. Zastávka autobusu od RD ve vzdálenosti cca 650 m, železniční stanice cca 750 m. Parkování možné v omezené míře v okolí RD. Jedná se o polohu v rámci obce průměrnou – klidná lokalita v blízkosti potoka. V místě je možnost napojení na elektřinu a vodovod. Příjezd po zpevněné obecní komunikaci. Jedná se o zděný, částečně podsklepený (pravděpodobně podsklepena část pravé poloviny – není znám rozsah), samostatně stojící rodinný dům půdorysného tvaru obdélníku se sedlovou střechou a třemi nadzemními podlažími (3.NP charakter podkroví). Stavba je napojena na elektřinu a vodovod. Kanalizace svedena do žumpy. Levá část domu je ke dni ocenění odpojena od elektřiny. Pravá polovina domu pravděpodobně napojena samostatnou el. přípojkou. Voda dále získávána ze studny.

Stavba sestává ze dvou částí, které jsou stavebně propojeny. Provozně však propojeny nejsou. Přístup z obecního pozemku (ulice Potoční) do každé části samostatně. V levé části je v 1.NP situována bývalá dílna, sklad, kotelna a sociální zařízení, ve 2.NP kuchyně a tři pokoje, ve 3.NP pak pokoj (nemá charakter obytné místnosti) a půdní prostor. V pravé části je pravděpodobně situována v 1.NP kotelna, sklad a WC na mezipodestě schodiště do 2.NP, ve 2.NP dva pokoje, koupelna a kuchyně, v podkroví pokoj a půdní prostor. Obecně je levá část ve velmi zhoršeném technickém stavu, bez prováděné údržby. V posledních letech neužívána. Pravá část se jeví jako obývána a nahodile udržována. Základy smíšené bez izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce zděné smíšené, stropy dřevěné s rovným podhledem, střecha sedlová krytá osinkocementovými šablonami a šindeli, klempířské konstrukce kompletní z pozinkovaných plechů, vnitřní omítky vápenné hladké, fasádní omítky hladké, vnější obklady keramické, dveře dřevěné hladké plné a prosklené, okna dřevěná dvojitá, podlahy místností hliněné, teracové a dřevěné vlysy, vytápění ÚT – kotel však chybí v levé části, schody dřevěné, elektroinstalace světelná a motorová, rozvody teplé i studené vody s přípravou teplé vody v elektrickém bojleru (pravděpodobně nefunkční), voda z vodovodního řádu a z vlastní studny, odkanalizování je provedeno do žumpy, splachovací WC, vnitřní vybavení tvoří vana a umyvadlo, další prvky tvoří domácí vodárna a další prvky se nevyskytují

Zobrazit na mapě

Kontaktovat dražebníka

Kontaktovat jrdrazby.cz

Průběh elektronické dražby

Dražba zatím nezačala