JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Spoluvlastnický podíl ½ na pozemku v Horním Meziříčku, okr. Jindřichův Hradec

Vloženo: 1.4.2021 15:58 | číslo dražby: 3090

703 000 Kč

Dražba začne: 14.05.2021 11:00:00 za 25 dní, 3 hodiny, 23 minut a 17 sekund       Připojte se

Stav dražby: Připravované
Číslo jednací: 0003 D 000725 / 2021
Nejnižší podání: 703 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 702 720,-Kč
Dražební jistota: 70 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Podíl: 1/2
Podkategorie: Pro bydlení
Plocha užitná: 4351 m²
Plocha pozemku: 4351 m²
Termín prohlídky: 29.4.2021 a 6.5.2021, vždy od 10:00 hod. Sraz zájemců k prohlídce vždy v 10:00 hod. v Horním Meziříčku (okr. Jindřichův Hradec), u domu č.p. 44.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Kraj: Jihočeský
Okres: Jindřichův Hradec
Město: Horní Meziříčko
GPS souradnice: 49.1559403, 15.2434264

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
LICITA s.r.o.
Keřová 360/7
Plzeň - Severní Předměst
301 00
tel: 777 707 310
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je nemovitý majetek dlužníka Miroslavy Kryzanové, pro účely dražby nazvaný „Spoluvlastnický podíl ½ na pozemku v Horním Meziříčku“, a to dlužníkův spoluvlastnický podíl v rozsahu ideální jedné poloviny na nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 4 pro katastrální území Horní Meziříčko, obec Horní Meziříčko, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, specifikované takto: pozemek parcelní číslo 148/1 – orná půda o výměře 4351 m2 (zemědělský půdní fond), včetně všech součástí a všeho příslušenství tohoto pozemku, tedy zejména stavby pro drůbež v severozápadní části pozemku (při hranici s p.č. 147/1), dřevěné kolny v severní části pozemku, zděné kolny v severovýchodní části pozemku (při hranici s p.č. st. 42), dřevěné kolny v jihovýchodní části pozemku (při hranici s p.č. 148/7), zchátralého oplocení při SZ straně pozemku a trvalých porostů

Předmětem dražby, jak je shora specifikován, je spoluvlastnický podíl dlužníka Miroslavy Kryzanové v rozsahu ideální jedné poloviny na pozemku parcelní číslo 148/1 v katastrálním území Horní Meziříčko, obci Horní Meziříčko, okr. Jindřichův Hradec.
Obec Horní Meziříčko leží cca 20 km východně od Jindřichova Hradce, mimo hlavní dopravní tahy. V obci je vybudován vodovodní řad, el. síť, plynofikace.
Pozemek parcelní číslo 148/1 má výměru 4351 m2 a je situován ve střední části obce Horní Meziříčko, v zastavitelném území obce. Dle územního plánu se pozemek nachází v ploše SO - plochy smíšené obytné s hlavním využitím pro bydlení. Na část pozemku zasahuje urbanisticky hodnotný prostor H2 – pobřežní část, když v blízkosti pozemku (přes silnici) se nachází Meziříčský rybník.
Pozemek je přístupný přes pozemky jiných vlastníků – z východní strany přes pozemky společnosti BSpb finance, s.r.o. a přes pozemek náležící spoluvlastníkovi pozemku p.č. 148/1, ze severní strany přes úzký pruh pozemku společnosti BSpb finance, s.r.o.
Pozemek je převážně rovinatý, v jihovýchodní části mírně svažitý, povrch pozemku není zpevněný. V katastru nemovitostí je veden jako orná půda, fakticky však není k tomuto účelu využíván. Pozemek slouží spíše jako manipulační plocha a nachází se na něm stavby nezapsané v katastru nemovitostí, postavené dle dostupných informací bez stavebního povolení resp. ohlášení. Jde o tyto stavby:
Zděná stavba pro chov drůbeže v severozápadní části pozemku (při hranici s p.č. 147/1). Tato stavba je přízemní nepodsklepená s betonovým soklem, nosné konstrukce zděné z ytongu, podlaha betonová, zastřešení pultovou střechou s vlnitou krytinou, klempířské prvky nejsou osazeny. Stáří stavby je cca 5 let. Zastavěná plocha: 24,85 m2.
Dřevěná kolna v severní části pozemku. Jde o přízemní dřevěnou stavbu zastřešenou sedlovou střechou s vlnitou krytinou. Podlahu tvoří dusaná zem, strop dřevěný trámový s prkenným záklopem, klempířské prvky nejsou osazeny. Vrata dřevěná (zničená). Stáří cca 31 let. Zastavěná plocha: 44,07 m2.
Zděná kolna v severovýchodní části pozemku (při hranici s p.č. st. 42). Jde o přízemní stavbu, zděnou z ytongu, zastřešenou sedlovou střechou s vlnitou krytinou. Okna plastová, dveře dřevěné, vnější omítky nejsou provedeny, klempířské prvky nejsou osazeny. Stáří cca 5 let. Zastavěná plocha: 42 m2. Stavba zčásti zasahuje do plochy sousedního pozemku p.č. 148/5.
Dřevěná kolna v jihovýchodní části pozemku (při hranici s p.č. 148/7). Jde o přízemní stavbu s nosnou dřevěnou konstrukcí kotvenou do betonového soklu, zastřešení pultovou střechou s vlnitou krytinou. Strop není proveden, v části provedeny vnitřní vyzdívky z ytongu. Podlaha pouze v části. Klempířské prvky nejsou osazeny. Stáří cca 5 let. Zastavěná plocha: 71,64 m2. Stavba zčásti zasahuje do plochy sousedního pozemku p.č. 148/7.

Dražebník doporučuje zájemcům o účast v dražbě, aby využili ve stanovených termínech prohlídek předmětu dražby a osobně se tak seznámili se stavem předmětu dražby.

Zobrazit na mapě

Kontaktovat dražebníka

Kontaktovat jrdrazby.cz

Průběh elektronické dražby

Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala