JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


E-aukce pozemku o velikosti 2597 m2, Ovesné Kladruby

Vloženo: 26.3.2021 11:58 | číslo aukce: 3085

159 000 Kč

Aukce začala: 08.04.2021 10:00:00Aukce skončila: 08.04.2021 12:00:00

Stav aukce: Ukončeno - nebylo učiněno podání
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 2389 D 000022 / 21
Nejnižší podání: 159 000,-Kč
Minimální příhoz: 5 000,-Kč
Určená cena: 190 000,-Kč
Aukční jistota: 20 000,-Kč
Podkategorie: Vodní plocha
Plocha užitná: 2597 m²
Plocha pozemku: 2597 m²
Termín prohlídky: Datum a čas konání prohlídky Předmětu aukce: Kontaktní osobou ve věci prohlídky Předmětu aukce je obchodní zástupce Organizátora aukce Milan Teichmann, tel: 777 306 103.
Registrace dražitelů s předkupním právem: NE
Doba pro složení dražební jistoty: 1 den
Kraj: Karlovarský
Okres: Cheb
Město: Ovesné Kladruby

Místo konání aukce:
www.jrdrazby.cz

Pořadatel:
JURIS REAL Dražby, a.s.
Šrobárova 2100/49
Praha 3
13000
tel: 774 740 635
email: email

Popis předmětu aukce

Předmětem aukce je věc nemovitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to:
- parc.č. 279 vodní plocha o výměře 2597 m2
To je zapsáno na LV 121, kat.území Ovesné Kladruby, obec Ovesné Kladruby, okres Cheb.

Vodní nádrž – rybník na samotě v rekreační oblasti Mariánské Lázně. Pozemek s rybníkem je umístěn ve vulkanicky aktivním území pod sopkou Podhorní vrch. Na pláni kolem rybníka jsou rašeliniště a slatě, činné bahenní sopky, vývěry mineralizovaných vod, podhorské lesy a louky. Geologické podloží ovlivňuje složení místní vody a rašeliny která se ukládá v rybníku, a tato skutečnost může být využita kreativním způsobem.
Rybník je vypuštěn a připraven k celkové obnově. Dno je nyní mokřina částečně zarostlá náletovou vegetací.
Rybník je napájen z prameniště v těsné blízkosti, a vodními srážkami. Není reálná trvalá zástavba na břehu (přírodně cenná oblast). V blízkém okolí je vodní nádrž Podhora, klid a čistá příroda.
Obecní cesta podél rybníka je sjízdná terénním autem. Poloha dalších cest je zřejmá z katastrální mapy.
Pozemek s rybníkem je dle obecných zvyklostí součástí otevřené místní myslivecké honitby na základě smlouvy (nijak to neomezuje vlastnické právo k pozemku). Rybník je zakreslen již v historické mapě z 19.století.
(dále jen „Předmět aukce“)

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické aukce

Výsledek aukce

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.