JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Pohledávka zůstavitele ve výši 1,198.462,67 Kč přihlášená do insolvenčního řízení

Vloženo: 17.6.2022 9:17 | číslo dražby: 4027

123 032 Kč

Dražba začne: 27.07.2022 09:00:00 za 29 dní, 6 hodin, 57 minut a 14 sekund       Připojte se

Stav dražby: Připravované
Číslo jednací: 1297 D 000689 / 2022 - 3
Nejnižší podání: 123 032,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Určená cena: 307 580,-Kč
Dražební jistota: 10 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 20.7.2022, 11:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje v kanceláři dražebníka na adrese Krnov, U Požárníků 59/65, 794 01 Krnov, I.NP podlaží budovy (GPS 50°5'29.828"N, 17°42'20.042"E)
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Moravskoslezský

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je pohledávka zůstavitele s veškerým právním příslušenstvím a součástmi, a to pohledávka zůstavitele Ing. Petr Pyszny, nar. 10.9.1961, naposledy bytem Jedlová 1982/14, 733 01 Karviná, datum úmrtí 22.2.2020, ve výši 1,198.462,67 Kč s veškerým právním příslušenstvím a součástmi za Janou Geltnerovou, nar. 1.4.1974, Karviná, Staré Město, Olšiny 186/16, IČ 87629534, jak je tato pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení dlužníka Jana Geltnerová, nar. 1.4.1974, Olšiny 186/16, 733 01 Karviná, vedeného u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 25INS 16484/2019 v původní výši 1,341.000,- Kč. Dle oznámení o změně v distribuční tabulce zveřejněné v insolvenčním rejstříku Jany Geltnerové na řádku č. 34 v oddíle B-Řízení po úpadku, je zůstatková výše přihlášeném pohledávky ve výši 1,198.462,67 Kč.

Pohledávka je vymáhaná v exekučním řízení, když provedením exekuce je pověřen soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov, se sídle Komenského 38, 750 52 Přerov, exekuční řízení je vedeno pod sp. zn. 203 EX 56501/11.

Kontaktovat dražebníka

Kontaktovat jrdrazby.cz

Průběh elektronické dražby

Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies