JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Soubor movitých věcí - zdravotní přístroje a nástroje

Vloženo: 6.7.2021 13:20 | číslo dražby: 3227

750 000 Kč

Stav dražby: Ukončené - upuštěno od dražby
Číslo jednací: 0968 D 000003 / 21
Nejnižší podání: 750 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 1 084 500,-Kč
Dražební jistota: 150 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 3. 8. 2021. Zájemci o prohlídku předmětu dražby potvrdí závazně svou účast telefonicky na čísle 605 201 054 u paní Radky Janotové, a to nejpozději do 16. hodin den před stanovenou prohlídkou. Sraz všech zájemců o prohlídku je ve shora uvedené době na ul. Nám. Svobody 527, 739 61 Třinec – Lyžbice.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Frýdek-Místek
Město: Třinec

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
Ostravská aukční síň s.r.o.
Průběžná 6178/2
Ostrava - Poruba
70800
tel: 724 065 864
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor zdravotnických prostředků a zařízení oftalmologické ambulance. Stav věcí movitých odpovídá jejich stáří a opotřebení.

Průběh elektronické dražby