JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Dražba VW Passat 2.0 TDI 110 kW Highline Variant

Vloženo: 2.4.2021 16:58 | číslo dražby: 3094

96 600 Kč

Dražba začne: 06.05.2021 10:00:00 za 17 dní, 2 hodiny, 42 minut a 12 sekund       Připojte se

Stav dražby: Připravované
Číslo jednací: 0745 D 000004 / 21
Nejnižší podání: 96 600,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 144 900,-Kč
Dražební jistota: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 28.4.2021 od 14:00 do 14:30 2. termín 5.5.2021 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Květnového vítězství 20/83, 149 00 Praha 11 - Háje, GPS: 50.0359644N, 14.5241256E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kerevesuse.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 4
Město: Praha 4
Ulice: Květnového vítězství
GPS souradnice: 50.0359644N, 14.5241256E

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL AC KOMBI, značky: VOLKSWAGEN, obchodní označení: PASSAT, kategorie vozidla: M1, typ: 3C, varianta: ACCRLBX0, verze: FM6FM62Q0*, RZ: 5AE3000, datum 1. registrace vozidla: 22.01.2016, VIN: WVWZZZ3CZGE141035, zdvih. objem: 1 980 ccm, výkon: 110 kW, palivo: NM, typ motoru: CRL, směrnice EHS/ES: 136/2014W, počet náprav - z toho hnaných: 2-1, převodovka: MAN, barva: MODRÁ, karoserie: KOMBI, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 22.1.2020, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 235 321 km, skutečný stav km není znám;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu Volkswagen Passat 2.0 TDI 110 kW Highline Variant:
Led světlomety, metalický lak, dvě integrované dětské sedačky, 17“ litá kola
První registrace automobilu byla na území ČR, nová autobaterie, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, nemá platnou STK, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1950/009/21.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 00,000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.


Kontaktovat dražebníka

Kontaktovat jrdrazby.cz

Průběh elektronické dražby

Dražba zatím nezačala