JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


Rodinný dům s pozemky a garáží, Thomayerova 1328/7, Ostrava

Vloženo: 1.8.2022 12:01 | číslo dražby: 4116

3 000 000 Kč

Dražba začala: 06.09.2022 09:00:00Dražba skončila: 06.09.2022 10:00:00

Stav dražby: Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací: 1297 D 000702 / 2022 - 1
Nejnižší podání: 3 000 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 1 800 000,-Kč
Dražební jistota: 300 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 30.8.2022, 11:00 hodin 2. termín dne 31.8.2022, 11:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje na adrese předmětu dražby Thomayerova 1328/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava (GPS 49°48'44.370"N, 18°15'14.750"E)
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Město: Ostrava
Ulice: Thomayerova
GPS souradnice: 49.812325, 18.254097

Místo konání dražby:
www.jrdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to pozemek parcelní číslo St. 993 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169 m2, jehož součástí je stavba č.p. 1328, rodinný dům v části obce Vítkovice, která je stejného vlastníka jako je vlastník pozemku, stavba stojí na pozemku p.č. St. 993, pozemek parcelní číslo St. 4277 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, která je stejného vlastníka jako je vlastník pozemku, stavba stojí na pozemku p.č. St. 4277, pozemek parcelní číslo St. 5153 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2, na pozemku stojí stavba bez čp/če, jiná stavba, která je stejného vlastníka jako je vlastník pozemku a pozemek parcelní číslo 500/38 – zahrada o výměře 457 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 5 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava, pro katastrální území Zábřeh-VŽ, obec Ostrava.

Předmět dražby je umístěn v rohové části ulic Thomayerova a Holubova, v zástavbě dalších vícepodlažních rodinných domů. Pode platného územního plánu jsou pozemky určeny jako "plochy smíšené - bydlení a služby". Rodninný dům má dvě nadzemní podlaží s využitelným podkrovím s částečnou vestavbou a jedno podzemní podlaží. Dům byl postaven v roce 1929, v roce 1997 byla realizována přístavba ze západní strany domu, kterou bylo rozšířeno I.NP o koupelnu a komoru. Dispozice domu: I.PP - sklepní prostory, I.NP - vstup, chodba se schodištěm, kuchyň, tři pokoje, komora, koupelna a WC. II.NP - předsíň, kuchyň, dva pokoje, koupelna a WC. Dům je ve špatném stavebně-technickém stavu způsobeném požárem ve II.NP, který zasáhl také část střechy. Další škody na domě jsou způsobeny vandalizmem a působením povětrnostních vlivů. Pozemky okolo domu jsou zanedbané, hustě zarostlé dřevinami a křovím. Dům je volně dostupný, při individuální prohlídce doporučujeme dbát na vlastní osobní bezpečnost.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.


Přijmout cookies