JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


    Předkupní právo

    Má-li některý z účastníků dražby (aukce) předkupní právo k předmětu dražby (aukce) a doloží-li ho dražebníkovi (organizátorovi aukce) způsobem a ve lhůtě stanovenými v dražební (aukční) vyhlášce, a uzná-li dražebník (organizátor aukce) toto právo, pak pokud v dražbě (aukční) učiní více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí dražebník (organizátor aukce) příklep nejprve dražiteli s předkupním právem, dorovnal-li nabídku nejvyššího podání (příhozem 0 Kč).
     
    Je-li takových osob více, jejich pořadí stanovuje dražební (aukční) vyhláška, resp. dražebník (organizátor aukce).

Přijmout cookies