JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


    Aukční jistota

    Je částka uhrazená účastníkem na účet organizátora elektronické aukce. Její výše je stanovena v aukční vyhlášce a je podmínkou pro připuštění k účasti na konkrétní elektronické aukci. Tato finanční částka pak představuje zálohu na doplacení ceny dosažené vydražením předmětu elektronické aukce. Aukční jistota může být organizátorem v plném rozsahu započtena na smluvní pokutu za porušení povinnosti vítěze aukce doplatit cenu dosaženou vydražením předmětu aukce ve lhůtě stanovené v aukční vyhlášce. Aukční jistota může být také organizátorem v plném rozsahu započtena na smluvní pokutu za porušení povinnosti vítěze aukce uzavřít s vyhlašovatelem realizační smlouvu ve stanoveném termínu uvedeném v aukční vyhlášce.

Přijmout cookies