JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


    Organizátor aukce

    Je právní subjekt, který vyhlašovateli/navrhovateli aukce jakož i ostatním účastníkům aukce umožňuje prostřednictvím v případě společnosti JURIS REAL Dražby, a.s. specifického a otevřeného softwaru vypsání aukce a především pak průběh aukčního jednání prostřednictvím elektronické aukce.

Přijmout cookies