JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


  Doložení ověřené totožnosti kvalifikovaným certifikátem

  Kvalifikovaný certifikát je certifikát splňující podmínky stanovené zákonem č. 227/2000 Sb., vydaný kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Certifikát umožňuje jednoznačné ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě. 
   
  Fyzická osoba předloží vyplněný formulář Doklad o  prokázání totožnosti registrovaného dražitele převedený do formátu pdf, opatřený elektronickým podpisem, a to prostřednictvím kvalifikovaného podpisového certifikátu.
  V případě, že chce fyzická osoba dražit prostřednictvím zástupce, je zapotřebí doložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy, převedenou do elektronické podoby formou autorizované konverze – autorizovanou konverzi dokumentů do elektronické podoby provádí jakékoliv kontaktní místo CzechPOINT. V takovémto případě podepisuje tento formulář zmocněnec.
   
  Právnická osoba předloží vyplněný formulář Doklad o  prokázání totožnosti registrovaného dražitele převedený do formátu pdf, opatřený elektronickým podpisem, a to prostřednictvím kvalifikovaného podpisového certifikátu osoby, která je oprávněna za právnickou osobu jednat. Dále také předloží originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku (nebo jiného dokladu prokazujícího subjektivitu právnické osoby a její statutární orgán) převedenou do elektronické podoby formou autorizované konverze.
  V případě, že právnická osoba chce dražit prostřednictvím zástupce, který není statutárním orgánem, je potřeba doložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy, převedenou do elektronické podoby formou autorizované konverze. V takovémto případě podepisuje formulář zmocněnec.
   
   
  Jak postupovat?
   
  1. Stáhněte si registrační formulář Doklad o prokázání totožnosti registrovaného dražitele
   1. Jste-li fyzická osoba, klikněte zde.
   2. Formulář pro právnickou osobu naleznete zde.
  2. K vyplněnému formuláři připojte svůj elektronický podpis a převeďte do formátu pdf.
  3. Formulář a výše uvedené doklady (rovněž ve formátu pdf převedené prostřednictvím autorizované konverze) zašlete na emailovou adresu dražebníka (organizátora aukce), kterou naleznete v detailu dražby (aukce). Samotný email musí být podepsán vaším platným elektronickým podpisem.
  4. Potvrzení o schválení dokladu, prokazujícím vaši totožnost k dané dražbě (aukci), vám bude zasláno dražebníkem (organizátorem aukce) na vaší emailovou adresu.
   
  Po prokázání totožnosti můžete dle pokynu dražebníka (organizátora aukce) složit dražební (aukční) jistotu.
   
  Upozorňujeme, že tento doklad slouží pouze ke konkrétní dražbě (aukci).

   

Přijmout cookies