JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


    Nejnižší podání

    Nejnižším podáním se rozumí vyvolávací (počáteční)  cena. Je to cena, která je stanovena dražební (aukční) vyhláškou, za kterou je možno předmět dražby (aukce) vydražit, pokud není učiněno vyššího podání. 

    Pokud není učiněno nejnižší podání (žádný dražitel nepotvrdí počáteční cenu), může u dobrovolné dražby a aukce dražebník (organizátora uakce) snížit nejnižší podání, příp. dražbu (aukci) ukončit, u nedobrovolné dražby pak dražbu ukončit.

     

     


Přijmout cookies