JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


    Vydražitel

    Vydražitel je účastník dražby, jemuž byl udělen příklep (učinil nejvyšší podání).


Přijmout cookies