JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


    Dražebník

    Dražebník je osoba, která organizuje dražbu. Dražebníkem může být fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, obchodní společnost nebo družstvo, která splňuje podmínky stanovené zákonem a bylo jí uděleno příslušné oprávnění k provozování živnosti, dále orgány státní správy a orgány územních samosprávních celků.


Přijmout cookies