JRdražby.cz JRDražby.cz
Hledat Menu


    Dražba

    Dražba je veřejné jednání, jehož účelem je přechod vlastnického nebo jiného práva k předmětu dražby.  Příklepem dražebníka přejde vlastnictví nebo jiné právo k předmětu dražby na dražitele s nejvyšším podáním za splnění všech stanovených podmínek. 

    Elektronická dražba – je dražba, která probíhá na portálu www.realdrazby.cz za účasti ověřených dražitelů na dálku, kteří činí příhozy/podání dle podmínek, v čase a způsobem stanovenými v dražební vyhlášce. 

     


Přijmout cookies