Připojit k dražbě

Prohlašuji, že nejsem osobou vyloučenou z dražby a splňuji podmínky pro účast v dražbě (§3, zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách).

Ne Ano, prohlašuji