Připojit k aukci

Prohlašuji, že nejsem osobou vyloučenou z aukce a splňuji podmínky pro účast v aukci.

Ne Ano, prohlašuji